top of page

Van Torfs tot Dille & Kamille: bedrijfsbossen zijn hot

Bijgewerkt op: 29 dec. 2020

Ondernemingen die vandaag willen overleven, kunnen zich maar beter maatschappelijk engageren. Bedrijfsleiders die voor een eigen bedrijfsbos kiezen, doen daar uiteraard het klimaat een plezier mee. Maar het is lang niet het enige objectief. Compensatie voor de geproduceerde vervuiling, iets terugdoen voor de klanten, welzijn voor het personeel, én imago: het zijn maar enkele gegronde redenen om als onderneming mee op de kar van bedrijfsbossen te springen.


“Vroeger moest je je als merk niet mengen in maatschappelijke discussies, vandaag blijkt het tegendeel.” Het zijn niet onze woorden, maar die van de internationaal gereputeerde marketingspecialist Steven Van Belleghem. Ondernemingen moeten volgens hem meer dan ooit een ideologie hebben, een maatschappelijk engagement. En dat is het bedrijfsleven niet ontgaan.


Denk alleen al maar aan het toenemend aantal reisorganisaties die de CO2-uitstoot van hun vervuilende vliegreizen willen compenseren. Door corona wordt er tegenwoordig een pak minder gevlogen, maar straks zal het weer zoals vanouds zijn. En ja, zeker dan zullen ze hun reizigers blijven aansporen om iets “terug te doen”.


Van Decathlon tot Ikea

Touroperator Joker sprong begin 2020, vlak voor de corona-uitbraak, nog op die kar. Hun verzoek: laten we ter compensatie nieuwe bomen planten. In de meeste gevallen wordt het bos dan aangeplant aan de andere kant van de wereld, in Ecuador, Oeganda of Rwanda bijvoorbeeld.


Maar de reissector is lang niet de enige die zich achter het klimaatverhaal schaart: sportmerk Decathlon en Dille & Kamille zijn twee van de vele bedrijven die zich nog niet zo heel lang geleden achter een initiatief zoals Green Friday hebben geschaard, het duurzame alternatief voor het koopfestijn Black Friday. Of neem Ikea: ook zij nemen almaar vaker allerhande initiatieven “om tegen 2030 circulair en “klimaatpositief” te zijn”.


Foert-bos van Torfs

In Nederland zijn bedrijven al langer weg met het fenomeen van bedrijfsbossen, en sinds kort kennen we ze ook in ons land. De Vlaamse overheid schaart er zich sinds vorig jaar achter, wat het belang ervan onderstreept. De bekende schoenenketen Torfs speelde daarbij een absolute voortrekkersrol en kwam in 2020 op de proppen met haar eigen ‘Foert’-bos. “Als Belgisch familiebedrijf beseffen we meer dan ooit het belang van bossen en natuur in België”, liet CEO Wouter Torfs in de pers optekenen die er prompt ook een klantenactie aan koppelde.


Met Forest Fwd wordt het verhaal rond de bedrijfsbossen nu verder opengetrokken. “Voor bedrijven wordt het zeer eenvoudig om vlakbij huis en zonder zorgen een nieuw bos aan te leggen of een bestaand bos te verbeteren”, stelt Dirk Coucke van United Experts, die ook één van de sterke schouders achter Forest Fwd is. En belangrijk: bedrijven die investeren in een bedrijfsbos engageren zich, maar doen er tegelijkertijd ook hun voordeel mee. “Ondernemingen die zich engageren, lossen nu eenmaal ook voor een stuk de problemen van hun klanten en andere stakeholders op. En dat is niet onbelangrijk.”
bottom of page