top of page
  • Foto van schrijverdajo

Bereken de CO2-voetafdruk van je bedrijf (en onderneem actie)

Je hebt wel al vernomen dat de EU de vlucht vooruit neemt op het vlak van klimaat, toch? Tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn, en tegen 2030 wil ze al een reductie van 55% gerealiseerd hebben. De meeste bedrijven zijn hier echter nog niet klaar voor, en vele hebben er zelfs geen flauw benul van wat dat voor hen zou betekenen. Het is één van onze belangrijke missies om bedrijven hierin te sensibiliseren en hen te helpen het roer om te gooien.


Om dat te realiseren, werken we in alle vrijblijvendheid samen met een van onze zusterbedrijven, een straf studiebureau gespecialiseerd in energie, technieken en duurzaamheid. Samen kunnen we je helpen om energiebewust, energie-efficiënt en duurzaam te bouwen en te werken. Dat doen we via de carbon footprint analysis, ofwel via het bepalen van je CO2-voetafdruk.

Tijdens zo’n analyse wordt er gekeken naar de verschillende wijzen waarop je bedrijf broeikasgassen uitstoot. Die emissies worden vertaald naar een CO2-balans van de site, en bij uitbreiding van de hele productcyclus. Zo wordt een duidelijk beeld bekomen van waar het zwaartepunt van de uitstoot ligt, wat de basis vormt voor de volgende stap in de analyse.

Dit is niet alleen een analyse, maar ook een CO2-actieplan op maat van je bedrijf

In deze volgende fase reiken onze experten de verschillende relevante (en objectieve) maatregelen aan om de betrokken uitstoot te verminderen of, indien mogelijk en gewenst, zelfs volledig te neutraliseren. Dit is het CO2-actieplan dat op maat van het betrokken bedrijf gemaakt wordt en vaak over verschillende jaren zal lopen.

Daarbij wordt enerzijds naar het laaghangend fruit en de acties op korte termijn gekeken: rendabele investeringen die zich op relatief korte tijd terugverdienen. Maar uiteraard wordt er ook gekeken naar een visie op langere termijn, waarbij uitgestippeld wordt hoe jullie volledig CO2-neutraal kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld ook een herdenken van de bedrijfsprocessen inhouden, en is voor de bedrijfsvoering vooral belangrijk om lock-in-effecten te vermijden, waarin nieuwe investeringen een verdere reductie van de uitstoot verhinderen.

Als sluitstuk wordt er ook ingezoomd op de compensatie van uitstoot die echt niet te vermijden valt. Onze experten proberen dit sluitstuk uiteraard zo klein mogelijk te houden, maar waar compensatie nodig is vinden we het vooral belangrijk dat deze lokaal, tastbaar en aantoonbaar is.


Interesse in een heldere analyse van de CO2-voetafdruk van je bedrijf? Contacteer ons via 0478 84 42 45 of Hello@forestFWD.be.


Kommentare


bottom of page